Een vrijwilligster is overleden

Het bestuur heeft vernomen dat Corrie Pak, woensdag 1 november, op 73-jarige leeftijd, na een kort ziekbed, veel te vroeg is overleden. Corrie was een welbespraakte, grappige en gezellige vrijwilligster, die sinds de jaren’80, toen haar kinderen bij Tricht kwamen voetballen, enorm veel heeft gedaan binnen onze vereniging. Corrie heeft zich al die jaren ingezet …
Ga door met het lezen van Een vrijwilligster is overleden