TECHNISCH BELEIDSPLAN 2020-2024

Het technisch beleidsplan 2020-2024 van VV Tricht beschrijft de visie, doelstellingen en het technisch beleid van de vereniging omtrent jeugd- en seniorenvoetbal, dames en heren. Het plan dient als leidraad voor alle betrokkenen bij de uitvoering en toetsing van het voetbaltechnisch beleid binnen de vereniging. Het beschreven beleid is opgesteld door de Technische Advies Commissie en door het bestuur vastgesteld voor de periode 2020-2024 en wordt jaarlijks geëvalueerd.