HUIS- EN GEDRAGSREGELS

Leden en bezoekers dienen zich te houden aan de wet. Zo is het verboden:

 • Alcoholische dranken te consumeren indien men jonger is dan 18 jaar.
 • Alcoholische dranken te verstrekken aan personen jonger dan 18 jaar.
 • Drugs, lachgas, wapens en messen of andere voorwerpen die als wapen kunnen dienen in het bezit te hebben.
 • Geweld, diefstallen en vernielingen te plegen.
 • Discriminatie, seksuele intimidatie en beledigingen (aantasting van iemands goede eer en naam) te plegen.
 • In het clubhuis/kantine, kamers, toiletten, hal/entree, kleedkamers te roken.

KNVB-regels:

 • Het is verboden om binnen de grenzen van het sportcomplex vuurwerk af te steken.
 • Het verkopen en nuttigen van alcoholische dranken is alleen toegestaan in het clubhuis of op het terras. Het nuttigen van alcohol langs de lijn is verboden.
 • Buiten het clubhuis mogen non-alcoholische dranken alleen in kunststof of kartonnen bekers genuttigd worden. Glaswerk is zowel op het terras als langs de lijn verboden.
 • Het is verboden te roken in de dug-outs en op/langs het kunstgrasveld.

Aanvullende regels v.v. Tricht:

 • Het is niet toegestaan om de kantine met voetbalschoenen te betreden.
 • Het is m.u.v. barpersoneel niet toegestaan om de ruimte achter de bar te betreden.
 • Alle voertuigen dienen te worden geparkeerd op de daarvoor bestemde plaatsen.
 • Huisdieren zijn op ons sportpark toegestaan, mits aangelijnd en de behoeften worden opgeruimd door de eigenaar.
 • Het zelf meebrengen en/of nuttigen van alcoholische dranken is op ons sportpark niet toegestaan.
 • Regels en instructies met betrekking tot betreding en instandhouding van het kunstgrasveld dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
 • Men dient aan de bar/de snackcorner contant of via pinautomaat te betalen.

Communicatie:

 • Het bestuur van v.v.Tricht roept op om een respectvolle manier met elkaar te communiceren. Dit geldt zowel voor directe communicatie als via Social Media. Onfatsoenlijk taalgebruik, racisme of andere vormen van disrespect worden niet getolereerd.
 • Het goedkeuren van (nieuws)berichten op de website van v.v. Tricht is voorbehouden aan de website redacteur. Gebruikers kunnen copy aanleveren op het contactformulier de inhoud van het bericht betrekking heeft op de functie van degene die het bericht aanlevert.
 • Het bestuur is niet aansprakelijk voor berichten geplaatst door derden en heeft het recht om berichten zonder kennisgeving te verwijderen.

Seksuele intimidatie:

 • Voor wat betreft gedragsregels omtrent seksuele intimidatie conformeert v.v. Tricht zich aan de gedragsregels van NOC*NSF.

Overige regels:

 • Alle aanwijzingen van bestuur, medewerkers of medeleden die verband houden met onze huisregels moet u opvolgen. Klachten dient u direct te melden bij het bestuur.
 • Het bestuur dan wel personen die vrijwillig voor onze vereniging werkzaam zijn kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers mochten ondervinden.