PRIVACYBELEID V.V.TRICHT

Versie 1.0 – Mei 2018
Dit is de privacyverklaring van V.V.Tricht, gevestigd te Tricht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 11010199, hierna te noemen: ‘de Vereniging’.
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: privacy@vvtricht.nl
In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel, we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

DoelWelke
persoonsgegevens
GrondslagBewaartermijnOntvangers
Onderzoeken of u lid
kan worden
en
het uitvoeren van de
lidmaatschapsovereen
komst.
• Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Geboortedatum
• Telefoonnummer
• E-mail adres
• Geboorteplaats
• Geslacht M/V
Uitvoering van de
overeenkomst
Indien u lid wordt
gedurende de
looptijd van de
overeenkomst.
Indien u geen lid
wordt worden uw
gegevens zo snel als
mogelijk verwijderd
binnen 6 maanden
n.v.t.
Administratie• Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Telefoonnummer
• E-mail adres
• Bankgegevens
• Betaalgegevens
• Legitimatie
Uitvoering van de
overeenkomst
Gedurende de
looptijd van de
overeenkomst en tot
2 jaar daarna, daarna
alleen in de
financiële
administratie voor 7
jaar.
• Boekhouder
• Accountant
• Belastingdienst
Het verrichten en
versturen van
aankopen
• Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Telefoonnummer
• E-mail adres
• (Kleding)maat
• Bankgegevens
• Betaalgegevens
Uitvoering van de
overeenkomst
Gedurende de
looptijd van de
overeenkomst en
daarna alleen in de
financiële
administratie voor 7
jaar
• Producent
• Vervoerder
Versturen berichten
van derden, waaronder
sponsoren.
• Voornaam
• Achternaam
• E-mailadres
ToestemmingZolang als men
aangemeld is.
• Sponsoren
• Andere
verenigingen
Om onze digitale
dienstverlening te
verbeteren.
• Cookies (zie voor
meer info het sub
kopje Cookies)
• IP-gegevens
ToestemmingIedere keer dat onze
website bezocht
wordt. Deze
gegevens worden zo
snel als mogelijk
geanonimiseerd.
• Websitebeheerder
• Analytics tools
Ter benadering na
beëindiging
lidmaatschap.
Bijvoorbeeld voor een
reünie of bijzondere
gebeurtenis.
• Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Telefoonnummer
• E-mail adres
ToestemmingZolang als de
toestemming niet is
ingetrokken.
n.v.t.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.
Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke
wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.
Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens.
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te
verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De
Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
De Vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke
wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens.
Verantwoordelijke: Gerda Uiterwaal
E-mail: privacy@vvtricht.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.