BELEIDSPLAN 2020-2024

Voetbalvereniging Tricht is opgericht op 31 mei 1944, waarbij de grondregels van de organisatie zijn vastgelegd in de statuten. Hierin zijn o.a. opgenomen de naam, statutaire doelstelling en bestuur onderwerpen en deze zijn vrij algemeen geformuleerd.
Het beleidsplan beschrijft de missie en de visie van de vereniging. Datgene waar de club voor staat, op welke wijze zij zich wil profileren. Per periode van 4 jaar worden doelstellingen en ambities geformuleerd.
Dit beleidsplan moet een levend document zijn. Op basis van praktijkervaringen zal dit beleidsplan (jaarlijkse evaluatie) beoordeeld en bijgesteld moeten worden. Als de praktijk realisatie van het beleidsplan of delen daarvan (nog) onmogelijk maakt, zal het plan toch als streefmodel moeten
blijven gelden en waar nodig worden bijgesteld.