CLUB VAN 50

Club van 50

In 1998 zijn we gestart met ca. 50 leden, die toen nog ƒ 100 per jaar bijdroegen. Inmiddels hebben we bijna 60 leden. Het zou natuurlijk mooi zijn om de 100 te halen en wij als commissie willen nog maar eens het hoofddoel van onze Club benadrukken, te weten;
Zoveel mogelijk geld sparen om waar nodig een substantiële bijdrage te kunnen leveren aan een grote besteding en niet het geld beschikbaar te stellen voor allerlei dingen die te maken hebben met de dagelijkse gang van zaken van de v.v. Tricht, welke uit de normale exploitatie moeten kunnen worden voldaan door de v.v. Tricht. Deze hoofddoelstelling is vastgelegd in de vergadering van 18 september 2000.

In diezelfde vergadering is ook de bevoegdheid gegeven aan de commissie van de Club van 50 om incidenteel een kleinere bijdrage te verstrekken aan de v.v. Tricht, voor een activiteit die naar het oordeel van de commissie niet binnen de normale exploitatie van de v.v.Tricht valt.
In het verleden zijn meerdere bijdragen door de Club van 50 verstrekt. De grootste bijdrage tot nu toe is de bijdrage van € 14.143 voor een beregeningsinstallatie.

Met ingang van 2009 is het contributiejaar gelijkgesteld aan het kalenderjaar. De contributie van enig jaar dient te zijn voldaan voor 31 december van dat jaar.

Commissielid Leon van de Bergh overhandigde een cheque aan voorzitter John van Riemsdijk

Nieuwe leden zijn natuurlijk van harte welkom en kunnen zich opgeven bij een van de onderstaande commissieleden of middels e-mail naar clubvan50@vvtricht.nl. Ook voor vragen en- of suggesties kunt u zich bij onderstaande commissieleden melden. Op onze huidige deelnemers doen wij een dringend beroep om zoveel mogelijk onze doelstellingen bij
iedereen uit te dragen en waar mogelijk nieuwe deelnemers te werven.

Commissieleden Club van 50

  • Leon vd Bergh 06-24410890
  • Guido de Wildt 06-50869620
  • Roef van der Poel 06-53503409
  • Johan de Gier 06-26942801

Deelnemers:

1e Elftal V.V.TrichtPeter van Alfen (Schuttermontage.nl)Iet van AntwerpenWout Bambacht
Gert van BrenkGerrit van de BerghLeon van de BerghRemco Berghuis
De Vor Brandes en CoCafé Het KoetshuisGijs BrinkmanBouwbedrijf C.M. Verrips
Frits van HogendorpNiels den HildMark de DeugdElias de Deugd
John HakGert-Jan van HeltenJohan de GierAb Deen
Ben van den Bosch V.o.f.Wim van MaurikWilco van MaurikWim van Kranenburg
Sven van MaurikFred KamphorstLia van HoornDicky Hol
Robert van OoijenTheo Nout (Trajectum)Frans MulderHans Moonen
Roef van der PoelGijp van der PoelArie PellegromBart Pellegrom
Rieni RoosErwin UiterwaalDick SpaapenP. Schook
Van Veldhuysen Groentechniek BVAnton VeerkampRein Bastiaanse (Bastion Fysio & Fit)Ton Vermeulen
Huub VissersTeunis VissersGert-Jan VoorneveldHenk Wijgers
Zadelhoff Vastgoed Tricht BVCor van ZadelhofGuido de WildtGerrit van de Werken
Jan van ZijlMark van ZijlMarcel van Steenis