Een vrijwilligster is overleden

Corrie Pak

Het bestuur heeft vernomen dat Corrie Pak, woensdag 1 november, op 73-jarige leeftijd, na een kort ziekbed, veel te vroeg is overleden. Corrie was een welbespraakte, grappige en gezellige vrijwilligster, die sinds de jaren’80, toen haar kinderen bij Tricht kwamen voetballen, enorm veel heeft gedaan binnen onze vereniging. Corrie heeft zich al die jaren ingezet bij de schoonmaakploeg, verrichtte bar- en keukenwerkzaamheden en heeft altijd de tegenstanders van Tricht ontvangen in de bestuurskamer.

Nog niet zo lang geleden (jan’22) is haar man, Dirk Pak zeer onverwachts overleden en nu is de familie alweer in een volgende rouwperiode geraakt. In deze periode van verdriet, willen wij Josethe, Leon, Erwin en de kleinkinderen enorm veel sterkte en kracht toewensen.