Kascontrolecommissie – leden gezocht

Het bestuur zoekt voor het verenigingsjaar 2020/2021 twee nieuwe leden voor de kascontrolecommissie.

In de jaarlijkse algemene ledenvergadering presenteert het bestuur het financieel jaarverslag. De kascommissie controleert dit verslag. 

De kascommissie zal in haar onderzoek meestal naar de volgende zaken kijken.

  1. De jaarrekening en het financieel verslag. Is de financiële informatie correct, volledig en actueel?
  2. De naleving van wettelijke en andere bepalingen. Zijn alle wettelijke bepalingen en verplichtingen nageleefd? Denk bijvoorbeeld aan het afdragen van belastingen en sociale lasten.
  3. Risico’s voor de vereniging of stichting. De kascommissie heeft inzicht in de gehele administratie en kan dus bepaalde risico’s signaleren. Denk bijvoorbeeld aan het ontbreken van een brand- en inboedelverzekering voor het clubhuis.

Geïnteresseerde VV Tricht leden kunnen zich aanmelden via algemeenbestuur@vvtricht.nl