Kascontrolecommissie – leden gezocht

Het bestuur zoekt voor het verenigingsjaar 2020/2021 twee nieuwe leden voor de kascontrolecommissie. In de jaarlijkse algemene ledenvergadering presenteert het bestuur het financieel jaarverslag. De kascommissie controleert dit verslag.  De kascommissie zal in haar onderzoek meestal naar de volgende zaken kijken. De jaarrekening en het financieel verslag. Is de financiële informatie correct, volledig en actueel? …
Ga door met het lezen van Kascontrolecommissie – leden gezocht