Niet op veld achter jeugdhonk!

Vandaag en dinsdag a.s. kan er niet achter het jeugdhonk getraind worden i.v.m. aanleg van beregening.

Op maandag 31 augustus starten de keeperstrainingen voor de jeugd weer.
We beginnen om half zeven tot ongeveer kwart voor acht op het kunstgras.

Groet Gerrit van de Werken