Niet naar de Kuip!

We kunnen aankomend seizoen helaas niet de finale van de TOTO KNVB beker spelen in de Kuip, want we zijn na het succesvolle avontuur afgelopen seizoen in het bekertoernooi, niet geplaatst voor het hoofdtoernooi. Die kans was er zeker wel als we nog één wedstrijd hadden gewonnen en bij de laatste vier waren geëindigd, dan waren wij daarvoor geplaatst. Helaas werd het bekertoernooi vanwege de Corona-crisis vroegtijdig beeindigd, waardoor er een ingewikkelde berekening werd toegepast om de vier gelukkige deelnemers te bepalen. Hieronder de brief die wij van de KNVB ontvingen.


Beste wedstrijdsecretaris,

Normaliter plaatsen per districtsbekertoernooi 4 verenigingen zich voor de 1e kwalificatieronde van de TOTO KNVB Beker BV van het daaropvolgende seizoen. Dit betreft dan de 4 halve finalisten van elk districtsbekertoernooi. Ingeval hier een 2e elftal tussen zit of een vereniging die promoveert naar de 3e divisie, dan volgt opvulling vanuit de verliezend kwartfinalisten.

Noodgedwongen zijn alle districtsbekercompetities stilgelegd nog voordat deze het stadium van de halve finale hadden bereikt, ingevolge waarvan nog geen enkele vereniging conform bovenbedoelde regeling het recht had verworven op deelname voor het komende seizoen. Desondanks is er ruimte in de speeldagenkalender voor het komende seizoen om toch het volledige speelveld te laten deelnemen, zodat over kan worden gegaan tot toewijzing van 4 plaatsen per districtsbeker in de 1e kwalificatieronde van de TOTO KNVB Beker BV 2020/’21. Mede op basis van het RWAV, artikel 3 lid 4 en dan in het bijzonder sub b, staat hieronder weergegeven de wijze waarop deze plaatsen worden toegewezen:

RWAV:

  1. Het bestuur amateurvoetbal is bevoegd, zo veel als mogelijk met inachtneming van de geldende reglementaire bepalingen:
    a. voor alle in dit reglement voorkomende artikelen landelijk geldende voorschriften vast te stellen;

b. te beslissen in gevallen, waarin dit reglement niet voorziet.

Bij het beoordelen van de kandidaten zijn de onderstaande (algemene en specifieke) uitgangspunten gehanteerd:

  1. Alleen verenigingen die ten tijde van het noodzakelijk stilleggen van de districtsbekercompetities 2019/’20 nog niet waren uitgeschakeld in het districtsbekertoernooi komen in aanmerking voor een eventuele plaats in de TOTO KNVB Beker BV 2020/’21.
    2. Van de verenigingen onder a wordt per districtsbekertoernooi bekeken in welke ronde betreffende verenigingen alle zijn uitgekomen. Van die ronde wordt een ranglijst opgesteld conform de bepalingen in het handboek competitiezaken 2019/’20 paragraaf 2.2.2., sub 5 en 6:
    5. Als een vereniging mag deelnemen zowel vanuit deelname aan de Derde Divisie mannen 2020/’21 als vanuit het bereiken van de halve finales van de districtsbeker, dan komt de aanvulling van de open plaats vanuit de verliezend kwartfinalisten van de districtsbeker.
    Hierbij is het aantal wedstrijdpunten behaald in de betreffende bekercompetitie vanaf de knock-outfase leidend. Speelronden waarin niet alle verliezend kwartfinalisten zijn uitgekomen, worden buiten beschouwing gelaten. Geeft het behaalde aantal wedstrijdpunten geen doorslag, dan is het betreffende doelsaldo beslissend. Geeft het desbetreffende doelsaldo evenmin de doorslag, dan is het desbetreffende aantal doelpunten vóór beslissend. Als óók dit geen doorslag geeft, dan bepaalt het lot.

6. Plaatsing voor deelname aan de KNVB beker BV/AV is alleen mogelijk voor standaardteams. Beloftenteams van betaaldvoetbalorganisaties (BVO’s) kunnen zich dus niet plaatsen voor deelname aan de KNVB beker BV/AV. Hetzelfde geldt voor reserve-teams van amateurverenigingen. Als één of meerdere reserveteams de halve finale van de districtsbeker bereiken, dan vindt opvulling plaats op eenzelfde manier als beschreven onder punt 5 van deze regeling.

Op basis hiervan komen de volgende verenigingen uit district Zuid1 in aanmerking voor deelname aan de TOTO KNVB Beker BV 2020/2021:

Sliedrecht
Cluzona
Achilles Veen
Best Vooruit

Hieruit blijkt dus dat jullie team zich helaas niet heeft geplaatst voor de kwalificatieronde van de TOTO KNVB Beker BV.