Groener-witters!

Duurzaamheid

Duurzaamheidsacties binnen de v.v.Tricht door Dirk Pak.

Op 2 december 2019 werd in de ledenvergadering besloten om diverse zaken in het kader van verduurzaming op te pakken en de daarvoor benodigde lening in gang te zetten. Tijdens overleg tussen het bestuur en de Gemeente West Betuwe in januari 2020 hadden we de illusie dat e.e.a. in 2020 allemaal uitgevoerd zou kunnen zijn.
De Gemeente diende garant te staan voor de v.v.Tricht bij de bank en dan zou het allemaal heel snel geregeld worden. Dit viel in de praktijk wat tegen maar inmiddels zijn we toch zover dat het meeste is gerealiseerd. Na het afsluiten van de lening in januari 2021 is inmiddels de isolatie van spouwmuren en de vloer van de kantine uitgevoerd, liggen de zonnepanelen op het dak van de kantine met een totaal capaciteit 23000 kWh op jaarbasis.
Dit zijn zaken die niet of nauwelijks opvallen, maar daarnaast zijn ook de hallogeenlampen rond de velden vervangen door LED verlichting en dat wordt door de gebruikers wel degelijk opgemerkt en als een welkome verbetering ervaren. Overigens is er nu in de directe omgeving ook meer licht waar niet iedereen even blij van wordt; dit trachten we in overleg met betrokkenen binnen de perken te houden.
Resteert nog de dakisolatie van de kleedlokalen nummers 1, 2, 5 en 6; Chris en Cees hebben toegezegd om ook dit deel voor de zomer gereed te hebben waarmee de belangrijkste zaken m.b.t. duurzaamheid zijn uitgevoerd.

Dirk Pak
Coördinator duurzaamheid