Update: alléén op pannaveld!

Niet betreden

Op woensdag 27 juli a.s. start het bedrijf Domo Sports Grass met de vervanging van ons 13 jaar oude kunstgrasveld. Dit betekent dat er nergens meer een balletje getrapt mag worden op onze velden, want het groot onderhoud aan onze grasvelden is ook nog niet afgerond. Alléén het pannaveldje is nog beschikbaar voor de jeugd.

Jullie worden op de hoogte gehouden over de datum wanneer er wél weer op de velden gespeeld mag worden!