Vergunning goedgekeurd!

De Gemeente West Betuwe heeft onze vergunningsaanvraag voor de JVA-tribune goedgekeurd! Dat betekent dat wij bij voldoende financiële grondslag de offerte om kunnen zetten in een bestelling. Vandaag is de ‘crowdfundingsactie’ via voetbal.nl gesloten en het totaal bedrag wat wij via die specefieke actie hebben opgehaald is €3530,-.
Er zijn voor jullie nu nog 4 mogelijkheden over om bij te dragen: Tribunestoel, Reclamebord, Donatie, COOP-statiegeld, De Melkbus en overmaken op
Voetbalvereniging Tricht, NL46 RABO 0321 2800 08, o.v.v. Donatie JVA-Tribune

Wij zitten nog zo’n €10.000,- onder het benodigde bedrag om te mogen bestellen, dus Geef Gul zodat er z.s.m. een bestelling kan worden gedaan!