V.v. Tricht Jeugdcommissie

Jeugdcommissie

Op de ALV van 12 december jl. spraken de leden zich uit voor het opnieuw in het leven roepen van een jeugdcommissie. Een groot aantal vrijwilligers hebben zich hiervoor aangemeld. Ondertussen hebben we als commissie al twee vergaderingen achter de rug en zijn we achter de schermen druk bezig met het vorm geven van de jeugdcommissie.
Een van de speerpunten van de jeugdcommissie is de Jeugd Technische Advies Commissie (JTAC). De primaire taak van de JTAC is het behartigen en bewaken van de visie, de doelstellingen van het technisch beleid en de filosofie van het voetbal om daarmee de continuïteit te waarborgen en de prestaties structureel te verbeteren om zo voor iedere speler
het plezier te vergroten.
JTAC begeleidt en toetst trainers en leiders bij de uitvoering van het voetbaltechnisch beleid van het jeugdvoetbal, inclusief het elftal onder 23 jaar i.s.m. trainers Tricht 1 en 2.
Ook ondersteunt de JTAC de trainers en leiders bij de indeling van teams voor aanvang van het nieuwe seizoen. Het initiatief voor de teamindeling ligt bij de JTAC, in samenspraak met
trainers/leiders, de uitvoering bij de trainers en leiders.

De JTAC bestaat uit de volgende mensen:
Hoofd Jeugd Opleiding (HJO)*: Jesse Kok – Twan van Toorn
Coördinator Kabouters t/m J012: Niels den Hild
Coördinator J013 t/m J019: Rian Drost
Coördinator Meisjes: Amber Bransen – Aniek Veldhuizen
Bestuurslid: Gerda Uiterwaal

Marian Kon heeft de functie van wedstrijdsecretaris jeugd op zich genomen, dus voor alle vragen m.b.t. velden, kleedkamers en toernooien kunt u bij haar terecht.
Jan Oosterbaan, zelf een fanatiek scheidsrechter, heeft de functie van scheidsrechtercoördinator jeugd op zich genomen, dus voor verzoeken m.b.t. scheidsrechters kunt u bij hem terecht.

Op de website zal er binnenkort een aparte vermelding komen t.b.v. de jeugdcommissie, hier zult u ook de contactgegevens van de verschillende deelnemers vinden.
Namens de jeugdcommissie nog een dank richting de leden voor de mogelijkheid om deze commissie op poten te zetten. Wij hebben er in ieder geval zin in!

*Hoofd Jeugd Opleiding (HJO) is binnen VV Tricht een nieuwe functie. Een HJO gaat de (jeugd)trainers ondersteunen, spelers en speelsters verder helpen ontwikkelen in een veilige
omgeving en op beleidsmatig niveau meedenken over het voetbaltechnische beleid. In het opzetten van deze nieuwe functie zullen we begeleid worden door de KNVB.