V.v. Tricht Jeugdcommissie

Op de ALV van 12 december jl. spraken de leden zich uit voor het opnieuw in het leven roepen van een jeugdcommissie. Een groot aantal vrijwilligers hebben zich hiervoor aangemeld. Ondertussen hebben we als commissie al twee vergaderingen achter de rug en zijn we achter de schermen druk bezig met het vorm geven van de …
Ga door met het lezen van V.v. Tricht Jeugdcommissie