We mogen weer, maar…

VV Tricht gaat uiteraard zorgvuldig om met de corona situatie en bijbehorende regels. Hierbij volgt ze zoveel mogelijk de richtlijnen die door de overheid, het RIVM, de KNVB en gemeente/veiligheidsregio zijn opgesteld.

Wij vragen iedereen om deze afspraken na te leven en te respecteren.

Jeugd

Ben je jonger dan 13 jaar? Dan hoeft je tot niemand afstand te houden. En iedereen mag dichter dan 1,5 m bij jou komen.

Ben je ouder dan 12 en jonger dan 18, dan hoeft je geen afstand te houden tot iedereen jonger dan 18 jaar, maar wel minstens 1,5 m tot personen van 18 jaar en ouder. Deze laatste groep (18 jaar en ouder) mag ook niet dichter dan 1,5 meter bij jou komen.

Ben je 18 jaar of ouder, dan moet je tot iedereen behalve tot kinderen t/m 12 jaar een afstand bewaren van minimaal 1,5 m. En behalve kinderen t/m 12 jaar mag niemand dichter dan 1,5 meter bij jou komen.

Jeugd JO-19 valt onder 1.5 meter maatregelen en zullen onder de afspraken van de senioren vallen (hieronder).

Ten aanzien van trainingen: bij voorkeur thuis omkleden en douchen. In de kleedkamer en onder de douche is geen 1.5m afstand verplicht.

Ten aanzien van wedstrijden: de club kan helaas niet garanderen, dat we voor alle teams een kleedkamer beschikbaar hebben (dit wordt per speeldag bekeken en bekend gemaakt via de digitale informatie borden), bij voorkeur thuis omkleden en douchen. Ook de tegenstanders krijgen hier bericht over.

Senioren (1.5 meter protocol,  geldt ook voor JO19!)

Ben je 18 jaar of ouder, dan moet je tot iedereen behalve tot kinderen t/m 12 jaar een afstand bewaren van minimaal 1,5 m. En behalve kinderen t/m 12 jaar mag niemand dichter dan 1,5 meter bij jou komen. Houd dus rekening met de 1.5 meter maatregel. Geef elkaar de ruimte als dit nodig is.

Ten aanzien van trainingen: Bij voorkeur thuis omkleden en douchen. In de kleedkamer voldoende afstand houden, dit geldt ook voor de doucheruimten.

Ten aanzien van wedstrijden: bij voorkeur thuis omkleden en douchen. In de beschikbare kleedkamer voldoende afstand houden, dit geldt ook voor de doucheruimten. Indien mogelijk zullen aan een team 2 kleedkamers ter beschikking worden gesteld.

Niet voor alle teams zullen kleedkamers beschikbaar zijn. Dit wordt per speeldag bekeken en bekend gemaakt via de digitale informatie borden. De kleedkamers zijn te klein om voldoende onderlinge afstand te kunnen houden.

Kleedkamers

Per kleedkamer zijn maximaal 7 personen toegestaan; 2 spelers kunnen tegelijk douchen.
Nazitten in de kleedkamer niet toegestaan.

De kleedkamer wordt door de gebruikers zelf schoongemaakt na gebruik, ramen en deuren worden opengezet voor ventilatie.

Kantine & terras: gesloten vanaf 28 september 2020 voor een periode van 3 weken

Spelers

Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.  Als je positief getest bent, blijf je thuis en neem je contact op met de GGD voor een contact- en brononderzoek. Als je een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis in quarantaine. Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht. Schud geen handen.

Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de training/wedstrijd dienen spelers van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder op het terras en in de kantine;

Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt zoals bij het vieren van een overwinnings-moment en tijdens een wissel.

Zorg voor een eigen, persoonlijke bidon.

Draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden.

Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers en bestuursleden.

Respecteer altijd de maatregelen / aanwijzingen bij de club waar je op bezoek gaat.

Trainers, begeleiders, clubscheidsrechters en vrijwilligers

Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen in acht. Schud geen handen.

Trainers, begeleiders, clubscheidsrechters en vrijwilligers dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op buiten en/ of in de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven.

Vermijd geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen.

Trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot spelers tot en met 12 jaar. Houd 1,5 meter afstand met spelers van 13 jaar en ouder, tenzij noodzakelijk voor (veilige) beoefening/begeleiding van het voetbal.

Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en wisselspelers onderling, ook in de dug-out, volg de regels en spreek elkaar erop aan.

Trainers en coaches van VV Tricht zijn op het veld het aanspreekpunt (gastheer) namens de vereniging en informeren tegenstanders/gasten en de begeleiders over de regels op het veld. Jullie zijn onze ambassadeurs.

Respecteer altijd de maatregelen / aanwijzingen bij de club waar je op bezoek gaat

Ouders en toeschouwers: publiek is voor een periode van 3 weken vanaf 28 september 2020 niet toegestaan.

Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd.

Als uw kind sport op de eigen sportaccommodatie (thuiswedstrijd), dan vallen chauffeurs niet onder teambegeleiding. Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken.

Veiligheid- en hygiëneregels

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop. Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Schud geen handen.

Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. Dit geldt voor iedereen.

Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek voetbalvereniging;

Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder en vermijd drukte;

Kom niet eerder dan 15 minuten voor de sportactiviteit aan op de voetbalvereniging en ga direct daarna naar huis.

Accommodatie

De regels die gelden voor de accommodatie zijn duidelijk zichtbaar aanwezig. Volg deze ook op.

In de kantine is een routing aangebracht. Volg deze routing.

Er zijn voldoende persoonlijke hygiënemiddelen beschikbaar;

Handcontactpunten (zoals deurklinken, pinautomaten, touchscreens, etc.), waarmee voetballers, vrijwilligers en publiek in aanraking komen worden meerdere malen per dag schoon gemaakt.

Alle ruimtes in de accommodatie worden voldoende geventileerd.

Voor voetballers en begeleiders geldt dat zij na afloop van hun wedstrijd het complex zo snel mogelijk verlaten.

Tot slot

Voor actuele informatie raadpleeg wekelijks onze website.

Download en installeer de KNVB voetbal.nl app voor het actuele wedstrijdschema van jou team.

Controleer of je al bent toegevoegd aan jou nieuwe team whatsapp groep zodat je actuele berichten ontvang van jou team begeleider over trainingen en wedstrijden.

Bovenstaande afspraken komen voort uit de richtlijnen van de overheid, RIVM, KNVB en de Veiligheidsregio Gelderland Zuid. Deze protocollen moeten er toe leiden dat we samen weer kunnen gaan genieten van het voetbal bij onze vereniging.
 

Laten we ons aan de afspraken houden en alert blijven op elkaar. Alvast dank voor uw medewerking

Veel plezier!

Bestuur VV Tricht