Vrijwilligers gezocht

Nederland kent een uniek verenigingsleven. Er is geen land, waar sprake is van een zo dicht verenigingsnetwerk als in Nederland. Er is echter ook sprake van verandering. Clubleden gaan zich steeds meer zien en gedragen als klant. En de klant is koning, die betaalt voor het product “voetbal” en verwacht, dat alles geregeld is in het door hem/haar aangeschafte product. In het geval van onze club kan er voor nog geen 2 tientjes per maand 2 keer worden getraind, wedstrijden gespeeld, kan er gebruik worden gemaakt van een schone accommodatie en liggen de velden er prima bij.

Het kan in de huidige tijd niet vaak genoeg gezegd worden: vrijwilligers zijn en blijven de spil van elke vereniging. Zonder al deze mensen heeft de club gewoon geen bestaansrecht. Hun inzet is de pijler, waarop de vereniging drijft. Zij – naast het feit, dat zij onze grootste sponsoren zijn – zijn immers bepalend voor de toekomst van onze club.

Lidmaatschap van een vereniging betekent, dat je dingen gaat doen, die je leuk vindt. En daar hoort dan een bijdrage van de leden bij: vrijwilligerswerk. Bedenk wel dat vrijwilligerswerk weliswaar vrijwillig, maar niet vrijblijvend is. Afspraak is afspraak, ook voor wat betreft de periode dat je je aan een taak committeert.  

Vrijwilligerswerk staat echter ook onder druk, omdat steeds minder mensen hun spaarzame vrije tijd onbetaald ter beschikking (kunnen) stellen aan hun club. Een club waaraan tegelijkertijd wel steeds hogere eisen gesteld worden, door sociaal maatschappelijke veranderingen, KNVB en overheid (gemeente), maar ook door de leden zelf.

Gelukkig weet onze vereniging zich gesteund door een groot vrijwilligerskorps. Maar ook bij VV Tricht zijn er nog altijd vacatures in te vullen:

 Technische Advies Commissie:

  • Jeugd coördinator
  • Coördinator Senioren (heren)

Voetbalorganisatie:

  • Wedstrijdsecretaris Jeugd
  • Scheidsrechtercoördinator
  • Gastvrouw/heer zaterdagochtend/middag

Materiaalcommissie:

  • Tenue/kleding coördinator (inname kleding einde seizoen, controle, aanvullen)

Vrijwilligerscoördinator

Toernooicoördinator

Kantine medewerker (bar/keuken)

Interesse om een steentje bij te dragen? Aanvullende informatie nodig? Mail naar algemeenbestuur@vvtricht.nl

Vraag niet wat de vereniging voor jou kan doen, maar bedenk wat jij voor de club kan betekenen!

Respecteer en waardeer onze vrijwilligers. Zij zijn er ook voor jou.