Update coronamaatregelen

Bericht voor alle voetballers, trainers en leiders. Naast de generieke coronamaatregelen gelden de volgende extra aandachtspunten voor onder andere de voetbalsport:

  • Bij teamsport is de gezondheidscheck vereist.
  • Het is belangrijk dat elke sporter en trainer/coach, zich realiseert dat hij/zij bij een onverhoopte besmetting ook andere sporters kan besmetten, met alle mogelijke gevolgen van dien.
  • Het is ook belangrijk dat elke sporter en trainer/coach zich realiseert dat hij/zij, in geval van een eventuele besmetting in het team (waarmee hij/zij langer dan 15 minuten op minder dan anderhalve meter sport) een nauw contact van een bevestigde COVID-19-patiënt is. Het gevolg is dan een quarantaine van 14 dagen na die sportactiviteit.
  • Tijdens de trainingen en (oefen)wedstrijden kan de anderhalve meter onderlinge afstand losgelaten worden, maar daarbuiten wordt de onderlinge afstand van anderhalve meter aangehouden. De besmettingskans is ook afhankelijk van de duur van het contact. Daarom is het advies om tijdens de trainingen nog steeds, zoveel als mogelijk, te trainen met minimaal anderhalve meter onderlinge afstand.
  • Voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders niet groter is dan noodzakelijk voor de training of (oefen)wedstrijd. Daarnaast is het advies om de samenstelling zo vast mogelijk te houden. Dit vermindert de verspreiding bij een mogelijke a- of presymptomatisch besmette sporter en vergemakkelijkt het contactonderzoek. Voor het eventuele contactonderzoek is het verder wenselijk de gegevens van de sporters en begeleiders per sportactiviteit tijdelijk vast te leggen, bijvoorbeeld met presentielijsten.

Vervoer in auto (bij uitwedstrijden): personen die niet tot 1 huishouden of gezin behoren, mogen bij elkaar in een auto zitten. Het advies is om een niet-medisch mondkapje te dragen. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen, ook als zij niet tot hetzelfde huishouden behoren. Als u alleen in uw auto rijdt of met mensen uit uw eigen huishouden, dan hoeft u geen mondkapje te dragen.

Neem je verantwoordelijkheid, houd je aan de regels en spreek elkaar respectvol aan op het naleven ervan. Het bestuur verzoekt het kader (trainers & leiders) zorg te dragen voor het toepassen van de noodzakelijke gezondheidscheck bij spelers.

Zie ook de bijgevoegde documenten.