Stille kracht heengegaan

Marie Vermeulen

Het bestuur heeft vernomen dat Marie Vermeulen, vrijwilligster, moeder van Stefan en vrouw van erelid Arie Vermeulen, helaas op 91-jarige leeftijd is overleden. Marie was een ‘stille’ vrijwilligster, want iedere maandagochtend was zij met haar vriendinnen aanwezig op de club om de kantine en de kleedkamers weer blinkend schoon te maken voor de trainingen en wedstrijden van die komende week.
Als voetballer vergeet je wel eens dat er iemand moet zijn die jouw vergeten graspollen, taperesten, blikjes drinken, omgestoten biertjes en andere rotzooi, na jouw wedstrijd moet opruimen. Hopelijk denken we allemaal de volgende keer nog eens aan Marie Vermeulen, die volkomen belangeloos, meer dan 50 jaar onze club uit liefde heeft gesteund. Het enige wat ze ervoor terugverlangde was soms een bloemetje en een schouderklop van de voorzitter.

Wij zullen Marie enorm missen en hopen dat ze nu haar levenspartner Arie weer in haar armen kan sluiten. Via deze weg willen wij de familie Vermeulen condoleren met hun grote verlies.

Alle leden en vrienden van v.v.Tricht