Gezocht: corona coördinator

De vereniging is per direct op zoek naar een (of meerdere) corona coördinator(en) op vrijwilligersbasis.

In eerste instantie is de club ervoor verantwoordelijk, dat de coronaregels zo goed mogelijk worden nageleefd op onze accommodatie, sportpark Crayestein. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de controle en handhaving op de coronamaatregelen. Dit vergt specifieke aandacht vanuit de club.

De aan te stellen coördinator zal verantwoordelijk zijn voor het actueel houden van de door VV Tricht te hanteren regels. Onder andere door op de hoogte te blijven van de veranderende maatregelen en wetgeving, bij overheid, KNVB (NOC*NSF) en de veiligheidsregio Gelderland Zuid. Daarnaast zal de coördinator zorgdragen voor communicatie van de laatste stand van zaken via de website en social media.

Uiteraard ziet de coördinator ook toe op het handhaven en naleven van de regels, spreekt hij/zij overtreders aan en zal hij/zij regelmatig het bestuur adviseren over te nemen beslissingen met betrekking tot dit onderwerp, bijvoorbeeld in geval van besmettingen, zodat we als vereniging veilig kunnen sporten en voorkomen dat we sancties opgelegd krijgen.

Geïnteresseerd om deze vooralsnog tijdelijke taak op je te nemen? Mail naar algemeenbestuur@vvtricht.nl