Boks trainer!

In de laatste maanden van het afgelopen seizoen is de Jeugdcommissie druk bezig geweest met het uitwerken van allerlei ideeën en plannen. Het Jeugdhandboek is één van deze onderdelen. Hierin willen we praktische zaken beschrijving die ondersteunen bij het voetbalplezier van iedereen, het kind, de ouder/begeleider, de trainer / leider als ook de hele club.

Model KNVB

Het handboek is gebaseerd op opvattingen vanuit de KNVB. Tijdens training vanuit de KNVB voor onze jeugdtrainers zijn deze veelvuldig aan bod gekomen. De basis is gericht op 4 principes: structuren, stimuleren, individuele aandacht én regie overdagen. Zodra wij het handboek hebben besproken met onze trainers zal dit ook worden gepresenteerd aan ouders en kinderen, uiteraard.

Boks trainer!

Komende woensdag 16 augustus staat voor een groot gedeelte van onze jeugd weer de eerste training op het programma. Een mooi moment om direct te starten met één onderdeel van de 4 principes: Individueel aandacht.

@AlleKids: Geef je trainer / leider een boks, een hand, een hi-five, een knuffel of waar jij je goed bij voelt! Je bent er!

@AlleTrainers: Bedankt dat je er bent! Ontvang jouw kids met enthousiasme en plezier. Die boks is er zeker ook voor jou.

@AlleOuders: Help ons, help de trainer! Kom op tijd (5 min. voor aanvang) en zorg dat het kind het belang weet van de begroeting. Het is waardering, het is zichzelf laten zien, ik ben er!

We hopen met deze eerste stap een positieve bijdrage te leveren aan het sociale aspect van deze mooie club. Het principe geldt voor alle trainingen en wedstrijden en uiteraard voor alle jeugdteams, maar senioren mogen het uiteraard ook prima doen 😊.

We wensen een ieder veel voetbalplezier.

De Jeugdcommissie V.V.Tricht