V.V.Tricht

Voetbalvereniging Tricht    
Sportpark Crayestein         

 

Middelweg 54  
4196 JJ Tricht  
Tel. 0345-572228  
   
Oprichting: 31 mei 1944    
Kon. goedgekeurd: 20 december 1961    
Club kleuren: Groen en wit     
     
Dagelijks bestuur Naam Telefoon
Voorzitter: John van Riemsdijk  
Secretaris: Gerda Uiterwaal  
Penningmeester: Han van Hattem  
     
Contactpersonen:    
Wedstrijdsecretaris: Addy IJzerman 06 15596698

Jeugdwedstrijdsecretaris: onder 7 t/m 13

Jeugdwedstrijdsecretaris onder 14 t/m 19

Wim van Walderveen

Marcel Stam

06 36364351

06 10533231

Consul: Gerrit van de Werken 0345 572314
Jeugdvoorzitter: Guido de Wildt 0345 574061
Jeugdsecretaris: Peter van Antwerpen 0345 570602
Jeugdcoördinator JO 16-19 Jan Kars 06 53225071
Jeugdcoördinator JO12-15    
Jeugdcoördinator JO6-11 Danny van Doesburg 06 13034697
Materiaalzaken: Dick van der Burg 0345 573581
Commissaris Seniorenvoetbal    
Commissaris PR en Sponsoring Gerda Uiterwaal 06 54954517
Coördinator Dames en Meisjes Amber Bransen 06 11115703
Websitebeheer: Niels den Hild  
Coördinator Groenvoorziening Gerrit van de Werken 0345 572314
Ledenadministratie Jan-Willem van Ooijen  
     
Copy Inleveradres: pr@vvtricht.nl