Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

V.v. Tricht wil een veilige voetbalvereniging zijn, waar iedereen zich thuis voelt en waar iedereen zich op plezierige wijze met voetbal kan bezighouden. De vereniging wil er alles aan doen om zaken als pesten, agressie, geweld, discriminatie en seksuele intimidatie te voorkomen. Mocht er tóch iets gebeuren waarmee je als lid niet graag te koop loopt of die erg gevoelig liggen, dan zijn er verschillende mogelijkheden hoe je hiermee om kunt gaan. Meestal kan dit het beste worden besproken met een leider/trainer, kaderlid of bestuurslid. Soms blijkt deze stap toch te groot te zijn en dan kan een vertrouwenspersoon de helpende hand bieden. De vertrouwenspersoon werkt onafhankelijk en zal alles wat hem ter ore komt vertrouwelijk behandelen. De algemene taak van de vertrouwenspersonen omvat het verzorgen van een eerste opvang van slachtoffers van ongewenst gedrag van overige leden van de vereniging dan wel van personen die in nauwe relatie staan tot de vereniging mits dit gedrag zich in de context van de vereniging heeft afgespeeld. Na een melding bij de vertrouwenspersoon vindt een eerste gesprek plaats en naar aanleiding hiervan wordt een plan van aanpak opgesteld. De aanpak kan bestaan uit advisering of bemiddeling, of tot hulp bij het zetten van de eerste stappen naar professionele ondersteuning.

De taken:
De vertrouwenspersoon is voor leden, ouders, vrijwilligers en werknemers aanspreekbaar voor problemen binnen en eventueel buiten de vereniging die te maken hebben met ongewenst gedrag;
De vertrouwenspersoon begeleidt de aangever in het verdere verloop van de melding;
De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, adviseert over volgacties, staat bij tijdens gesprekken, bemiddelt, beantwoordt vragen, verwijst indien nodig naar hulpinstantie, onderzoekt indien nodig en registreert, zoekt naar een geschikte oplossing, assisteert bij klachtenprocedures en/of aangiftes en geeft (preventief) voorlichting.
De vertrouwenspersoon behandelt de zaken in strikt vertrouwelijke sfeer en zorgt er voor dat de vertrouwelijkheid is gegarandeerd;
De vertrouwenspersoon houdt van alle zaken een eenvoudige rapportage bij;
De vertrouwenspersoon kan het bestuur van de vereniging in kennis stellen van het feit dat er melding is gemaakt van ongewenst gedrag, maar hij brengt alleen met toestemming van de betrokkene inhoudelijk rapport uit bij het bestuur van de gemelde kwestie

Vertrouwenspersoon binnen v.v. Tricht:
Henk Wijgers
vertrouwenspersoon@vvtricht.nl
06-42910448

Groet,

John van Riemsdijk
Voorzitter