SPONSORING

Sponsoring is voor een amateurclub als v.v. Tricht niet meer weg te denken. Financiële middelen die via sponsors binnen komen worden gebruikt voor verschillende facetten binnen de club. De jeugd heeft de toekomst vandaar dat een belangrijk deel van het sponsorgeld wordt gebruikt voor begeleiding en faciliteiten voor het jeugdvoetbal. Uiteraard wordt het seniorenvoetbal niet vergeten! V.v.Tricht beschikt over een prachtig sportcomplex, Crayestein, met voldoende faciliteiten voor jong en oud, maar onderhoud van dit complex vraagt uiteraard ook om de nodige financiële middelen.
Geen enkele vereniging kan zonder sponsoren. Het bestuur van v.v. Tricht heeft eind 2015 een commissie PR en Sponsoring benoemd die zich m.n. bezig houdt met het werven en het beheren van de relatie met de sponsoren.
De commissie bestaat uit de volgende personen:      

  • Julian van Dijken – 06 51293372
  • Gert van Brenk – 06 10894986
  • Gerda Uiterwaal – 06 54954517
  • Han van Hattem – 06 81955770
  • Glenn Robbemond – 06 50957233

Wie doet wat binnen de sponsorcommissie? Hieronder een overzicht.

Wat?WerkzaamhedenNaam
SponsoringAlgemeenJulian – Gert – Han – Glenn
KledingGerda – Julian
ReclamebordenGert – Julian – Glenn
i.s.m. Ivar Bakker van Exposign
BestellingenKleding en MerchandiseJulian – Gerda
i.s.m. Niek Kievit van Sporthuis De Jageren Berry de Jongh van DrukIdee
AdministratieSponsorcontact en ContractenGerda
Online marketingWebsite en Social MediaJulian
MediaNieuwsberichten in Lokale KrantenGerda

Wilt u een bijdrage leveren aan de club in welke vorm dan ook? Dan kunt u dit aangeven via pr@vvtricht.nl en uiteraard kunt u ook een van bovenstaande mensen rechtstreeks benaderen.

Als u liever onze club als particulier wil steunen, dan kan dit via:

Club van 50

Om de uniformiteit op het gebied van sponsoring binnen de vereniging te bewaken zijn er i.s.m. het bestuur een aantal protocollen opgesteld. Deze protocollen vindt u hieronder als pdf bestand.