V.v. Tricht krijgt inzamelpunt frituurvet!

Frituurvet inzameling

Vanaf 1 maart krijgt onze vereniging een inzamelpunt voor gebruikt frituurvet, waarmee wij eenvoudig de clubkas kunnen spekken en het goede doel steunen.

Green Oil Recycling plaatst gratis een nette kliko op de vereniging waar leden en dorpsgenoten hun flessen gebruikt frituurvet kunnen
inleveren. Wanneer de kliko vol is, komen zij deze vervangen en vergoeden zij onze vereniging € 50,- per volle kliko. Daarnaast doneren
zij bovenop dit bedrag 10% extra aan Fonds Gehandicaptensport of Jeugdfonds Sport & Cultuur. Vervolgens wordt het opgehaalde frituurvet
door hen gerecycled tot duurzame 2e generatie biobrandstof. Hierdoor leveren wij als vereniging weer een bijdrage aan de verduurzaming van de
wereld.

Vanaf vandaag dus allemaal lekker frituren en het oude vet bij ons inleveren!