Toegang tot v.v.Tricht

Crayestein verboden

Beste voetballers, supporters & gasten,

Zoals ongetwijfeld bekend is, zijn met ingang van zaterdag 6 november nieuwe coronamaatregelen van kracht.

Dit houdt in dat een coronatoegangsbewijs (een geldige QR-code) verplicht is voor iedereen van 18 jaar en ouder voor toegang tot:

  • Horeca (kantine en terras), behalve bij afhalen!
  • Kleedkamers (eventueel thuis omkleden)
  • Toiletten

Voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers geldt dat zij geen coronatoegangsbewijs hoeven te tonen. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, scheidsrechters, onderhoudsprofessionals, alle vrijwilligers.

Het bestuur is zich bewust van haar verantwoordelijkheid, echter voor wat betreft het volgen van de regels en handhaving doet zij een dringend beroep op de eigen verantwoordelijkheid van alle sporters en supporters.

Het is op dit moment onmogelijk om op volledige naleving te controleren. Wees verstandig en houd u zich aan de maatregelen, neem geen onnodige risico’s. Blijf alert en sociaal. Breng de club niet in diskrediet, ongeacht uw mening over hetgeen ons vanuit de overheid wordt opgelegd.

Richtlijnen algemeen

• heb je corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen;

• ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;

• was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;

• schud geen handen;

• neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;

• zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes;

• houd buiten het sporten om zoveel mogelijk 1,5m afstand

Dank voor uw medewerking. Bestuur VV Tricht.