Sponsoring van V.V.Tricht

Welkom op de website van VV Tricht. VV Tricht is opgericht in 1944 en telt ondertussen meer dan 600 leden, totaal 27 teams. Sponsoring is voor een amateurclub als VV Tricht niet meer weg te denken. Financiële middelen die via sponsors binnen komen worden gebruikt voor verschillende facetten binnen de club. De jeugd heeft de toekomst vandaar dat een belangrijk deel van het sponsorgeld wordt gebruikt voor begeleiding en faciliteiten voor het jeugdvoetbal. Uiteraard wordt het seniorenvoetbal niet vergeten! VV Tricht beschikt over een prachtig sportcomplex, Crayestein, met voldoende faciliteiten voor jong en oud. Onderhoud van dit complex vraagt uiteraard ook om financiële middelen.

Geen enkele vereniging kan zonder sponsoren. Het bestuur van VV Tricht heeft eind 2015 een commissie PR en Sponsoring benoemd die zich m.n. bezig houdt met het werven en het beheren van de relatie met de sponsoren.

De commissie bestaat uit spelers, leiders en betrokken ouders en bestaat uit de volgende personen:           

  • Julian van Dijken
  • Gert van Brenk            
  • Gerda Uiterwaal
  • Han van Hattem
  • Glenn Robbemondt
  • Linda Hol

Wilt u een bijdrage leveren aan de club in welke vorm dan ook dan kunt u dit aangeven via pr@vvtricht.nl. Uiteraard kunt u ook een van bovenstaande mensen rechtstreeks benaderen.

Wie doet wat binnen de sponsorcommissie? Hieronder een overzicht.

Sponsoring Algemeen Julian - Gert - Han - Glenn
  Kleding Gerda - Julian
  Borden Gert - Julian - Glenn
i.s.m. Ivar Bakker van Exposign
Bestellingen kleding e.d.   Gerda
i.s.m. Niek Kievit van Sporthuis De Jager en Berry de Jongh van DrukIdee
Sponsoradministratie   Gerda - Linda
Website/Sponsoroverzicht   Julian
i.s.m. Niels den Hild van VelzArt
Nieuwsberichten   Gerda

Commissie PR & Sponsoring vergadert 1 x per maand meestal de donderdag voorafgaand aan de reguliere bestuursvergadering.

Wilt u ook als particulier de club steunen dan kan dit via de club van 50, via http://vvtricht.nl/club-van-50 vindt u hierover meer informatie.

Om de uniformiteit binnen de vereniging te bewaken zijn er i.s.m. het bestuur een aantal protocollen opgesteld. Deze protocollen vindt u hieronder als pdf bestand.