SCEM

Onze visie steunt op drie pijlers: onze drijfveren.
De zorg verbeteren
SCEM wil de zorg verbeteren.Want mensenwerk raakt ons. Daarom bieden wij als kennismakelaar doorwrochte training, bijscholing en nascholing. Voor de medisch-inhoudelijke zorg aan de cliënt. En voor de juridische zorggerelateerde praktijk. Wij zijn deskundig op de inhoud. Wij hebben een gouden netwerk. En wij weten wat er speelt. Daarom kunnen wij uitstekend met u meedenken. Ook nemen wij vaak zelf het initiatief.
Betrokken ondersteuning
SCEM wil u helpen om de zorg te verbeteren. Excellente zorgverleners zijn niet altijd excellente programmamakers. Daarom helpen wij u graag. Onze persoonlijke betrokkenheid maakt ons anders, vinden onze opdrachtgevers. Bij ons gaat het om echt luisteren, ook tussen de regels door. Om samenwerken, ook als het eens tegenzit. Om een integer, transparant proces. En om korte lijntjes. Bij SCEM draait het om ú.
Onafhankelijke, objectieve informatie
SCEM is volstrekt onafhankelijk, objectief en kritisch. Wij willen geen gekleurde informatie bieden. Wij zijn volledig zelfstandig, niet gebonden aan farmaceuten of andere partijen. Onze programma’s berusten uitsluitend op objectieve feiten. Daarom kunnen niet-commerciële én commerciële partijen met ons in gesprek. U vindt in ons een neutrale, betrouwbare partner die kritisch meedenkt. En die zo nodig een eigen koers durft te varen.
Het maken van onderwijsprogramma’s is tijdrovend en kostbaar. Vandaar dat sommige programma’s financieel worden ondersteund door sponsoren. Sponsoring komt van bedrijven die door middel van scholing willen bijdragen aan de medische wetenschap en aan directe verbetering van de patiëntenzorg. Deze bedrijven hebben op geen enkele manier zeggenschap over de inhoud van de programma’s. SCEM houdt zich strikt aan de Gedragscode Geneesmiddelenreclame van het CGR.Postadres

Postbus 21
4196 ZG Tricht

Bezoekadres
Kerkstraat 21
4196 AA Tricht

Tel: 0345-576642
E-mail: scem@scem.nl
KvK: 30265587

Deelnemersadministratie
Tel: 0345-520019
E-mail: registratie@scem.nl

Reclamebord sponsor