I-4FORCE

Eerste kernactiviteit:
het vergroten van synergie en creëren van schaalvergroting voor bedrijven binnen de FMCG branche. Tevens voorbereiden en of begeleiden naar een mogelijke overname of aanpassing naar nieuwe noodzakelijke bedrijfsvoering. Waarbij begeleiding op interne verbetertrajecten tot nieuwe strategische inzichten zullenl leiden, met als gevolg een voorbereiding van een mogelijke fusie en/of overname door derden.

Tweede kernactiviteit:
verbinden wij netwerken en personen met elkaar of juist aan elkaar. Hierbij begeleiden wij deze personen of bedrijven en of zoeken we naar juiste partners. Vaak betrekken we derde bedrijven die we vinden via ons netwerk.
 
Derde kernactiviteit:
Ook advisering op gebied van training en omscholing vindt zeer frequent plaats.

 

Tenue sponsor