Peter zwaait af!

Peter zwaait af

Na 13 jaar als kantinebeheerder te hebben gefunctioneerd bij onze voetbalvereniging, heeft Peter van Antwerpen aangegeven om meer tijd te willen gaan vrijmaken voor ándere belangrijke zaken in het leven. Natuurlijk willen wij Peter heel hartelijk danken voor zijn onvoorwaardelijke inzet voor onze club; het zal moeilijk worden om een vervanger te vinden, die eenzelfde hoeveelheid tijd hierin zou willen steken!
Afscheid hoeven wij gelukkig niet te nemen, want Peter heeft aangegeven om wel onderdeel te blijven van het bestuur.

Het bestuur komt op 19 juni bijeen om een nieuwe barcommissie op te richten, die drie verschillende disciplines zal gaan beheren; bar, keuken en inkoop, voordat het nieuwe seizoen begint.