Contributiebedragen

Onderstaande tabel bevat de contributiebedragen vanaf 1 juli 2018.

Soort lidmaatschap Contributie per seizoen
Spelende seniorenleden € 214
Spelende junioren (leeftijdsgroepen O14 t/m O19) € 162
Spelende pupillen (leeftijdsgroepen O6 t/m O13) € 150
Al dan niet spelende jeugdleden van nul tot en met vier jaar gratis lidmaatschap, m.u.v. éénmalig inschrijfgeld
Niet spelende seniorenleden € 138
Niet spelende jeugdleden € 104
65-plussers € 104
   
Eenmalig inschrijfgeld € 25

 Bank Rabobank, IBAN: NL46 RABO 0321 2800 08 Voor vragen over de contributie-inning kan men terecht bij de penningmeester, Han van Hattem, telefoon 06-81955770.