Ledenadministratie

Lid worden

Iedereen die lid of donateur wil worden van v.v. Tricht moet een aanmeldformulier invullen.
Het aanmeldformulier kan gedownload worden vanaf deze site. Zie betreffend tabje.
Na printen, invullen en ondertekenen het formulier te zenden naar of te bezorgen bij:
 
v.v. Tricht
T.a.v. Jan-Willem van Ooijen
Johannes Wigeliusstraat 44
4196 AJ Tricht
0345-574310
06-10238159
 
Bij eventuele vragen over het aanmeldformulier kan contact met de ledenadministratie worden opgenomen. Dit kan telefonisch bij de ledenadministrateur Jan-Willem van Ooijen of per mail ledenadministratie@vvtricht.nl. Door de ledenadministratie worden alle geledingen binnen de vereniging geïnformeerd over ingeschreven nieuwe leden, evenals over bedankjes en wijzigingen in het lidmaatschap. Voor vragen over de contributiebetaling dient men contact op te nemen met onze penningmeester (Gijp van der Poel).
 
Bedanken
Wanneer men wil bedanken als lid van onze vereniging moet dit altijd schriftelijk of per mail bij de ledenadministratie gebeuren. Let wel op de bepalingen in het Contributiereglement bij het in de loop van een seizoen bedanken als lid.
 
Wijzigingen in lidmaatschap
Voorkomende wijzigingen in het lidmaatschap zijn bijvoorbeeld adreswijzigingen en wijzigingen van soort lidmaatschap. Ook deze s.v.p. schriftelijk of per mail melden bij de ledenadministratie.
 
Overschrijving
Wanneer een nieuw lid korter dan drie jaar geleden nog spelend lid bij een andere vereniging is geweest moet de KNVB eerst overschrijving verlenen.
Voor selectiespelers (zowel bij senioren als jeugd) is overschrijving slechts eenmaal per seizoen mogelijk. Dan moet de overschrijving voor 15 juni bij de KNVB worden aangevraagd en wordt deze verleend met ingang van de nieuwe competitie.
Niet selectiespelers kunnen ook in de loop van het seizoen (éénmaal) van club wisselen.
In voorkomend geval kan de ledenadministratie gericht vertellen welke actie nodig is.
 
Wanneer een speler van v.v. Tricht naar een andere vereniging wil vertrekken geldt hetzelfde als hiervoor omschreven, echter in omgekeerde richting. In dat geval moet je je bij de nieuwe vereniging melden om een en ander in gang te kunnen zetten. Vergeet dan niet je lidmaatschap van v.v. Tricht op te zeggen bij de ledenadministratie.