Walking Football ook bij V.V.Tricht?

Fanzone

omhoog
24 users have voted.

Beste sportvrienden,
Een ieder van jullie zal wel eens gehoord hebben van de in Nederland sinds 2016 geïntroduceerde voetbalvorm ´Walking Football´. Deze voetbalvorm met eigen spelregels is speciaal ontwikkeld voor 60-plussers die op hun oude dag nog lekker actief bezig willen zijn. Behalve dat Walking Football een bijdrage levert aan een gezondere leefstijl en verbetering van de gezondheid mag ook het sociale aspect hiervan niet onbenoemd blijven. Eenzaamheid onder senioren is een groot maatschappelijk probleem. Ruim 25% van de 55-plussers in Nederland voelt zich eenzaam. Hun sociale kring wordt kleiner naarmate ze ouder worden, zeker nadat ze gestopt zijn met werken. Walking Football draagt er toe bij dat men het gevoel krijgt ´er weer bij te horen´.
Graag wil ik met dit artikel inventariseren of er ook bij de V.V. Tricht interesse is om Walking Football op te starten. Is uw interesse gewekt, dan kunt u dit melden voor 26 augustus via pr@vvtricht.nl of dick.spaapen@upcmail.nl
Als er voldoende belangstelling is zal er op korte termijn een bijeenkomst worden gepland in de kantine om meer informatie te geven over de spelregels van Walking Football en te discussiëren over tijdstip/dag wanneer we gaan starten, taken en verantwoordelijkheden en alles wat verder ter tafel komt.
Mocht u zich alvast meer willen verdiepen in Walking Football dan verwijs ik u naar Youtube ´Walking Football´ of Google ´Wat is Walking Football´. Hierbij alvast een link naar de spelregels:
 https://www.fcutrecht.nl/mediadepot/20345a24cc7b0/Oldstars-spelregels.pdf
en een link naar de KNVB over Walking Football :
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/1524/oldstars-walking-football-sta...
Sportieve groet
Dick Spaapen