Update 6 ALV 14 januari 2019

Fanzone

omhoog
16 users have voted.

Met de datum van de bestuursverkiezing in zicht zijn er weer nieuwe ontwikkelingen te melden.

Voor de functie van voorzitter heeft John van Riemsdijk zich als kandidaat gemeld.
Voor dezelfde functie heeft Addy IJzerman zich afgemeld.

De kandidaten zijn thans;

Voor de functie van voorzitter:
- Stefan Vermeulen
- Martijn van der Zwan
- John van Riemsdijk

Voor de functie van penningmeester:
- Han van Hattem
Voor de functie van secretaris:
Gerda Uiterwaal

In tegenstelling tot hetgeen eerder is vermeld dienen e.v.t. machtigingen niet voorafgaand aan de
vergadering te worden ingeleverd, maar kan men die inleveren bij uitreiking van de stembiljetten.

Kandidaten kunnen zich nog steeds aanmelden middels een mail aan: bestuur@vvtricht.nl
of zich aanmelden bij een van ons op voordracht van tenminste 3 leden.
Gezien de voorbereiding van een en ander stellen wij het op prijs als men dit voor a.s. zaterdag wil doen.

Demissionair bestuur;
Bart Pellegrom
Herman Hol
Gijp van der Poel