Stemmen ALV op 14 januari

Fanzone

omhoog
20 users have voted.

Nu de datum van de vergadering waarop een nieuw (dagelijks) bestuur zal worden gekozen steeds dichterbij komt willen wij de stemprocedure nader toelichten.

Ieder lid, dus ook alle jeugdleden, hebben toegang tot de algemene ledenvergadering en kunnen
hun stem uitbrengen. Daarover is in onze statuten bepaald dat jeugdleden tot en met 15 jaar 1 stem hebben, jeugdleden van 16 en 17 jaar hebben 2 stemmen en ieder lid van 18 jaar en ouder heeft 3 stemmen.

Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een *schriftelijk gemachtigd ander lid, dat echter in totaal niet meer dan zijn eigen stem(men) en de stem(men) van één gemachtigde kan uitbrengen.

Indien bij een stemming over personen (meer dan 2) bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen (meer dan 50%), vindt herstemming plaats over de personen, die de meeste of zo nodig, de meeste en op één na de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij herstemming (2e stemronde) beslist het grootste stemmenaantal.

Indien bij die herstemming de stemmen staken, beslist het lot.

Tot maandag de 14e a.s.

Demissionair bestuur;
Bart Pellegrom
Herman Hol
Gijp van der Poel

*Elke schriftelijke machtiging is goed die getekend is met naam adres en geboortedatum. We zullen wel controleren of degene echt een ander heeft gemachtigd.
*U kunt ook het machtigingsformulier downloaden dat als bijlage bij dit bericht is gevoegd.