Op derde veld alleen trainen van 16 tot 16 meter gebied