In Memoriam - Arie Vermeulen

Fanzone

omhoog
88 users have voted, including you.

In Memoriam

Arie Vermeulen
Arie is op maandag 16 oktober in het ziekenhuis op 85 jarige leeftijd overleden. Door het overlijden komen veel herinneringen aan hem bovendrijven. Het meest bijzondere is de enorme inzet in de 61 jaren, dat hij lid is geweest. Een man, die in moeilijke tijden de club trouw bleef. Niets was hem te veel; klusjes, zoals schoonmaakwerk, onderhoud kantinedienst, bouwen van kantine en jeugdhonk werden zonder problemen gedaan. Als overwerk op het bedrijf, waar hij werkte nodig was, dan deed hij dat met tegenzin; Arie besteedde liever de tijd aan de vereniging. Naast de lichamelijke inzet heeft hij ook bestuurlijk veel werk gedaan. Van 1958 tot 1973 was Arie penningmeester, regelde veel zaken waaronder de ledenadministratie, voetbal ToTo en hield daarvan ook de administratie bij. Op een oude stenselmachine verzorgde hij het nodigde drukwerk voor de club. Door zijn 40 jarig Lidmaatschap werd Arie 17 september 1984 gehuldigd tot:

Lid van Verdienste

In zijn pensioentijd besteedde hij nog meer tijd aan de vereniging en daarom besloot het bestuur in overleg met de leden Arie in 1996 te benoemen tot:

Ere Lid

In 2013 heeft het bestuur gemeend Arie te moeten voordragen voor een Koninklijke onderscheiding voor al zijn inzet in al die jaren.
De aanvraag werd goedgekeurd en in April 2014 werd hij door
Hare Majesteit de Koningin benoemd tot:

Lid  in de  Orde van Oranje-Nassau

 

Bestuur V.V.Tricht