Herhaalde oproep !! opleiding jeugdtrainer

Fanzone

omhoog
37 users have voted.

Allen, Als jeugdbestuur zijn wij blij en trots dat we een grote groep vrijwilligers hebben bij het begeleiden van onze jeugdteams. Tevens zijn wij al geruime tijd bezig om te onderzoeken jullie iets te kunnen aanbieden wat betreft ondersteuning op het gebied van deze begeleiding. Om die reden hebben wij contact opgenomen met de KNVB en willen we beginnen met de jongste afdeling. Te weten de JO11 ,JO en JO8. Echter stuur ik deze informatie naar iedereen daar het wellicht voor iedereen interessant kan zijn. Onder onze jeugdtrainers zijn een behoorlijk aantal jeugdspelers welke in deze categorie een team trainen/begeleiden. Wellicht zitten in de oudere jeugdteams nog meer spelers welke hiervoor interesse hebben. Ook deze zijn van harte uitgenodigd voor deze module. Wat houdt deze module in:

De KNVB heeft in dit seizoen een opleiding op maat voor beginnend jeugdkader in het kader van ontwikkeling van kaderbeleid binnen de vereniging Tricht.

In dit nieuwe seizoen heeft de KNVB een kadercoach aangesteld die clubs kan gaan helpen om een traject te starten van 4 bijeenkomsten met beginnend jeugdpupillenkader zowel Jongens en Meisjes.
Doelstelling van de bijeenkomsten is: basisbegrippen en grondbeginselen bij brengen in het werkgebied van een trainer;

  • Begeleiding van een team, begeleiding van wedstrijd en begeleiding van een training.
  • Ontwikkelen van kernkwaliteiten van en trainer: structuur bieden, stimuleren, individueel aandacht geven, werken naar zelfstandigheid/verantwoordelijkheid geven.
  • Rol in omgang met ouders en spelers etc.

Deze bijeenkomsten worden om de  3-4 weken gegeven. Heeft te maken met verwerken van opdrachten  en ervaringen opdoen in die tussen liggende periode.Daarnaast willen we heel graag dat dit een onderdeel van het kaderbeleid van de club wordt. Dus een technisch iemand van de vereniging die tijdens de bijeenkomsten aanwezig is en door de KNVB TJC wordt begeleid om dit beleid in de vereniging met het kader door te zetten nadat de cursus is afgelopen. Dus zorgt voor de borging in de vereniging.

De avonden duren steeds 3 uur en in de avond zitten praktijk en theorie verwerkt. Graag dus de oefengroepen uit de eigen vereniging verzorgen.

F en E pupillen.

Deelnemers zijn minimaal 10 tot maximaal 20.
Graag vernemen wij of je wilt deelnemen aan deze module. Geef je dan op bij mij of bij een van de andere leden van het jeugdbestuur.

Namens het jeugdbestuur v.v.Tricht

Anton Veerkamp