De gevolgen van het ontvangen van een gele of rode kaart

Fanzone

omhoog
72 users have voted.

Gele/rode kaart ontvangen

Waarschuwing/gele kaart
Een spelers die een spelbederf- of een licht gewelddadige overtreding maakt, ontvangt van de scheidsrechter een officiële waarschuwing: de gele kaart. Hiervan wordt melding gemaakt op het wedstrijdformulier. Bij twee waarschuwingen in één wedstrijd volgt een veldverwijdering. Twee keer geel = rood.

Veldverwijdering/(directe) rode kaart
Bij gewelddadige handelingen en ernstig wangedrag trekt de scheidsrechter een (directe) rode kaart. De speler moet direct het veld verlaten. Door de vermelding van de personalia op het wedstrijdformulier wordt de betreffende speler direct 'in staat van beschuldiging' gesteld door de tuchtcommissie.

Vervolgens doet de tuchtcommissie op een zo kort mogelijke termijn een uitspraak. Dit gebeurt aan de hand van de opgestelde richtlijnen voor de straftoemeting bij dergelijke overtredingen.

Lik-op-stukbeleid
De KNVB voert een lik-op-stukbeleid. Dit betekent dat een speler die met een directe rode kaart van het speelveld wordt gezonden (automatisch) niet mag deelnemen aan de eerstvolgende bindende wedstrijd van zijn team. De speler wordt hierover niet afzonderlijk aangeschreven. Het is dus de verantwoordelijkheid van de speler én de vereniging om uitvoering te geven aan deze regeling.

Meer informatie

gele en rode kaarten is te vinden in het handboek-competitiezaken-av-2017-2018 knvb zuid1  blz  42 t/m 46

 

Hoogte boete's

Eerste t/m vierde, zesde en achtste Gele kaart Sen.€ 15,10 Jun./ Pup. € 6,90

Vijfde, zevende ,negende en volgende  Gele kaart Sen.€ 26,60 Jun/Pup. € 15,10

Rode kaart Sen.€ 26,60 Jun./Pup.€ 15,10

 

Betalen Boete's

Aan leider of aan Ondergetekende.

In week 1 een gele of rode kaart ontvangen dan deze moet voor donderdags in week 3 betaald zijn, anders volgt er een blokkade om te spelen in Sport-Link en deze wordt pas opgeheven als de boete betaald is.

 

Iedereen weet wanneer hij geel of rood heeft gehad (kan ook nagezien worden op het wedstrijd formulier) en hij krijg daarom ook GEEN bericht meer van ondergetekende

 

Mvrgr

Martin Toonen