Meedenken met elkaar.

afbeelding van Jan van Arkel

Leiders en trainers en ouders.

Na het spelen van een wedstrijd of training de doelen aan de kant zetten, niet op de belijning van de velden laten staan, daarmee helpt je een ander die er alleen voorstaat om ze weg te zetten. Op het hoofdveld na de wedstrijd de doelen over de afrastering zetten. Dan zijn er een aantal ballenscheppen om ballen uit de sloot te halen, hang deze nu op aan de lichtmasten na gebruik.,dan zijn ze eenvoudig terug te vinden. Als we samen werken kan het zo eenvoudig zijn. Bestuur