Contributieverhoging per 1 juli 2017

afbeelding van Herman Hol
VOETBALVERENIGING TRICHT        
                 
Contributieverhoging per 1 juli 2017        
                 
Op de ledenvergadering in november 2016 hebben de leden
ingestemd met een contributieverhoging per 1 juli 2017.
                 
Hieronder een overzicht van de nieuwe contributiebedragen
                 
Categorie   Contributie          
    per maand          
                 
                 
Rustend >65   8,50            
                 
Rustend <65   11,25            
                 
Pupillen   12,25            
                 
Junioren   13,25            
                 
Senioren   17,50