Contributie inning

afbeelding van admin
29 nov 2015 - 13:59 -- admin

Contributie inning

Beste leden,

Zoals jullie ongetwijfeld niet zal zijn ontgaan is er de nodige vertraging opgetreden in het innen van de contributie. Het is natuurlijk normaal dat je als lid van een vereniging contributie moet betalen. Als je dan ook nog eens een handtekening hebt gezet voor automatische incasso mag je er vanuit gaan dat e.e.a. is geregeld.

Door allerlei omstandigheden is de V.V. Tricht hierbij in gebreke gebleven, waarvoor hierbij de oprechte excuses van het bestuur.

Om de achterstallige contributie in te lopen zullen er de komende maanden extra incasso’s gaan plaatsvinden. De laatste automatische incasso is op
23 september jl. geweest en betrof de contributie van juni 2015.
Er zal nu als volgt worden geïncasseerd;

30-11-2015

contributie juli 2015

1e week december 2015

contributie augustus 2015

3e week december 2015

contributie september 2015

1e week januari 2016

contributie oktober 2015

3e week januari 2016

contributie november 2015

1e week februari 2016

contributie december 2015

3e week februari 2016

contributie januari 2016

1e week maart 2016

contributie februari 2016

2e week maart 2016

contributie maart 2016

Vervolgens in april 2016 de contributie voor april 2016 enz. enz.

Ten slotte;
Waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt, dus zal dat ook binnen onze vereniging niet anders zijn. Wij proberen dat natuurlijk zoveel mogelijk uit te sluiten. Als je bijvoorbeeld wel lid bent, of denkt dat te zijn en wordt er niets afgeschreven van je bankrekening, meld je dan s.v.p. bij onze penningmeester. Begin volgend jaar zal er door het bestuur een complete check worden uitgevoerd om dit te controleren. Mocht bovengenoemd incasso schema leiden tot problemen neem dan (bij voorkeur per e-mail) contact op met onze penningmeester.
We zullen dan trachten een passende oplossing te vinden.

Alvast bedankt voor jullie medewerking en begrip in deze kwestie, Bestuur V.V. Tricht

(penningmeester: Gijp van der Poel, e-mail: gijpo@kpnmail.nl, tel. nummer 0345-570677)