Ledenadministratie

Lid worden?
Iedereen die lid of donateur wil worden van v.v. Tricht dient een aanmeldformulier in te vullen. Een aanmeldformulier kan hieronder gedownload worden.

Na printen, invullen en ondertekenen (een pasfoto is niet meer nodig) kan je het formulier afgeven aan of sturen naar onze ledenadministratie:

v.v. Tricht
T.a.v. Wendy Harshagen
Dr. van der Willigenstraat 21
4196 JL Tricht
06-31969675

Digitaal aanmelden
Vanaf heden is het ook mogelijk om je digitaal aan te melden als nieuw lid van v.v. Tricht. Door middel van de link https://www.knvb.nl/ontdek-voetbal/inschrijven/BBJC62S vul je het digitale aanmeldformulier in.

Bij eventuele vragen over het aanmeldformulier kan contact met de ledenadministratie worden opgenomen. Dit kan telefonisch bij de ledenadministrateur Wendy Harshagen of per mail via ledenadministratie@vvtricht.nl. Door de ledenadministratie worden alle geledingen binnen de vereniging geïnformeerd over ingeschreven nieuwe leden, evenals over bedankjes en wijzigingen in het lidmaatschap. Voor vragen over de contributiebetaling dient men contact op te nemen met onze penningmeester (Han van Hattem).

Bedanken

Bedanken
Wanneer men wil bedanken als lid van onze vereniging moet dit altijd schriftelijk of per mail bij de ledenadministratie gebeuren. Let wel op de bepalingen in het Contributiereglement bij het in de loop van een seizoen bedanken als lid.

Wijzigingen in lidmaatschap
Voorkomende wijzigingen in het lidmaatschap zijn bijvoorbeeld adreswijzigingen en wijzigingen van soort lidmaatschap. Ook deze s.v.p. schriftelijk of per mail melden bij de ledenadministratie.

Overschrijving
Wanneer een nieuw lid korter dan drie jaar geleden nog spelend lid bij een andere vereniging is geweest moet de KNVB eerst overschrijving verlenen.
Voor categorie A spelers is overschrijving slechts eenmaal per seizoen mogelijk. Dan moet de overschrijving voor 15 juni bij de KNVB worden aangevraagd en wordt deze verleend met ingang van de nieuwe competitie.
In categorie B kunnen spelers ook in de loop van het seizoen (éénmaal) van club wisselen. De verlatende club moet hier wel akkoord voor geven.

In voorkomend geval kan de ledenadministratie gericht vertellen welke actie nodig is.

Wanneer een speler van v.v. Tricht naar een andere vereniging wil vertrekken geldt hetzelfde als hiervoor omschreven, echter in omgekeerde richting. In dat geval moet je je bij de nieuwe vereniging melden om de overschrijving in gang te kunnen zetten. Vergeet dan niet je lidmaatschap van v.v. Tricht op te zeggen bij de ledenadministratie.