Kerstgroet

Kerstgroet

Beste VV Tricht leden, beste iedereen die onze club een warm hart toedraagt,

2020, wat een heftig jaar. Iedereen in onze gemeenschap is op een of andere manier geraakt door het coronavirus. Niet alleen de kracht van de vereniging werd getest, maar ook die van jullie als mens, als sporter, als werknemer of ondernemer.

Nog altijd staan we sociaal, organisatorisch, financieel en/of zelfs emotioneel voor de nodige uitdagingen. Voetbal is als sport hierin slechts een bijzaak, maar bij onze club juist datgene dat ons verbindt. Bedenk echter wel dat sport ook bijdraagt aan gezondheid.

Ik constateer, dat de saamhorigheid nog nooit zo groot is geweest. Gelukkig. Ik ga ervan uit dat deze saamhorigheid ook in de toekomst blijft bestaan. Immers: samen staan we sterk.

Aan het einde van dit bizarre jaar wederom een woord van dank voor al onze vrijwilligers, die belangeloos en vol overgave klaar stonden voor de club. Zij zorgden ervoor, dat er wekelijks getraind en gevoetbald kon worden. Een flinke schouderklop is op zijn plaats. Ik blijf het herhalen: zonder vrijwilligers geen voetbal. Zij zijn goud.

Naast de leden hebben ook onze sponsoren, lokale ondernemers met als aanjager hoofdsponsor COOP Geldermalsen enorme generositeit, loyaliteit en betrokkenheid getoond. Hartelijk dank daarvoor. De verenging kan ook niet zonder hun belangrijke bijdrage.

Hoewel het voetbalseizoen zo langzamerhand als verloren beschouwd mag worden, wil ik voor de feestdagen toch graag een positieve boodschap overbrengen: we gaan dit ook weer achter ons laten! We zullen des te meer gaan genieten van de ‘normale’ zaken van het leven, waarvan voetbal natuurlijk een prachtig voorbeeld is.

Voor nu nog geen (competitie)voetbal, geen tribune, geen oliebollenwedstrijd, geen zaalvoetbal en helaas geen Voetbalgala. Maar van afstel is hier natuurlijk geen sprake, we stellen het slechts even uit.

Tot slot sta ik even stil bij die leden, die de club het afgelopen jaar ontvallen zijn: Piet Hol en Gerrit van Blitterswijk. Ik wens hun familie en vrienden nogmaals alle sterkte. De maand december zal zeker mooie herinneringen brengen.

Heel veel gezondheid, geluk en een sportief 2021 toegewenst! Graag snel tot ziens!

Jullie voorzitter, John van Riemsdijk