Huis- en gedragsregels

Leden en bezoekers dienen zich te houden aan de wet. Zo is het verboden om:

 • Alcoholische dranken te verstrekken aan personen jonger dan 18 jaar.
 • Drugs, wapens en messen of andere voorwerpen die als wapen kunnen dienen in het bezit te hebben.
 • Geweld, diefstallen en vernielingen te plegen.
 • Discriminatie, seksuele intimidatie en beledigingen (aantasting van iemands goede eer en naam) te plegen.
 • In het clubhuis, kamers, toiletten of gangen te roken, met uitzondering van de door het bestuur aangewezen rookruimte.

KNVB-regels:

 • Het is verboden om binnen de grenzen van het sportcomplex vuurwerk af te steken. 
 • Het verkopen en nuttigen van alcoholische dranken is alleen toegestaan in het clubhuis of op het terras. Het nuttigen van alcohol langs de lijn is verboden.
 • Buiten het clubhuis mogen non-alcoholische dranken alleen in kunststof of kartonnen bekers genuttigd worden. Glaswerk is zowel op het terras als langs de lijn verboden.
 • Roken in de dug-out is verboden. 

Aanvullende regels V.V.Tricht

 • Het is niet toegestaan om de kantine met voetbalschoenen te betreden.
 • Het is m.u.v. barpersoneel niet toegestaan om de ruimte achter de bar te betreden.
 • Alle voertuigen dienen te worden geparkeerd op de daarvoor bestemde plaatsen.  
 • Huisdieren zijn op ons sportpark toegestaan, mits aangelijnd en behoeften wordt opgeruimd door de eigenaar.
 • Het zelf meebrengen en/of nuttigen van alcoholische dranken is op ons sportpark niet toegestaan.
 • Regels en instructies met betrekking tot betreding en instandhouding van het kunstgrasveld dienen te allen tijde te worden opgevolgd. 

Communicatie:

 • Het bestuur van V.V.Tricht roept op om een respectvolle manier met elkaar te communiceren. Dit geldt zowel voor directe communicatie als via Social Media. Onfatsoenlijk taalgebruik, racisme of andere vormen van disrespect worden niet getolereerd. 
 • Het bestuur is niet aansprakelijk voor berichten geplaatst door derden.
 • Het plaatsen van (nieuws)berichten op de website van V.V.Tricht is toegestaan, mits:
  • degene die het bericht plaatst is ingelogd met zijn/haar persoonlijke inloggegevens;
  • de inhoud van het bericht betrekking heeft op de functie van degene die het bericht plaatst;  
 • Het bestuur heeft het recht om berichten zonder kennisgeving te verwijderen. 

Seksuele intimidatie

 • Voor wat betreft gedragsregels omtrent seksuele intimidatie conformeert V.V.Tricht zich aan de gedragsregels van NOC*NSF. Deze regels zijn hieronder te downloaden.

Overige regels:

 • Alle aanwijzingen van bestuur, medewerkers of mede-leden die verband houden met onze huisregels moet u opvolgen. 
 • Klachten dient u direct te melden bij het bestuur.
 • Men dient aan de bar/ de snackcorner uitsluitend contant te betalen.
 • Het bestuur dan wel personen die vrijwillig voor onze vereniging werkzaam zijn kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers mochten ondervinden.