Eindelijk! Jeugd mag weer de velden op!

In overleg met de gemeente West Betuwe mag er vanaf vandaag (1 mei) weer beperkt gevoetbald worden door de jeugd! Kinderen tot en met 12 jaar mogen onder begeleiding en in groepsverband weer trainen en recreatieve wedstrijdjes spelen, waarbij ze niet per se de 1,5 meter afstand hoeven aan te houden. Voor jeugd van 13 tot en met 18 jaar is dit ook toegestaan mits zij wél op 1,5 meter afstand van elkaar blijven.
Let op: kinderen die nu 13 jaar zijn, maar spelen in O13, moeten met elftallen uit de 13 t/m 18 jaar groep mee trainen. Regel dit in overleg met je trainer. Jong volwassenen die nu reeds 19 jaar zijn en spelen in O19, mogen helaas (nu nog) niet trainen.
In de bijlage en elders op de site staat het schema van de tijdelijke veldindeling en (aangepaste) aanvangstijden voor de trainingen. In verband met reeds gestart onderhoud aan de grasvelden is alleen het kunstgrasveld is beschikbaar. Hiervoor graag jullie begrip.
In het geval een team geen gebruik wenst te maken van de mogelijkheid te trainen, geef dit dan door aan Patrick Baauw (wedstrijdsecretaris@vvtricht.nl), want dit geeft weer ruimte aan andere jeugdteams.
Op de dagen/tijden dat er geen activiteiten gepand zijn, kan een trainer (een team) besluiten een extra training te organiseren. Neem voor de planning hiervan ook contact op met Patrick via wedstrijdsecretaris@vvtricht.nl.
Sportpark Crayestein is alleen geopend voor trainingen van de jeugd. Verder is het gesloten tot nader bericht. De kantine en kleedkamers zijn ook tijdens trainingen niet toegankelijk. Tijdens de trainingen zijn de toiletten in de scheidsrechterslokalen bereikbaar voor uitzonderlijke gevallen.
Neem goed kennis van onderstaand regels en van dat protocol in de bijlagen, dat voor jou van toepassing is.

Veiligheid- en hygiëneregels voor sporters bij VV Tricht
· voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
· blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
· blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
· blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
· houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
· hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
· ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
· was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
· was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
· douche thuis en niet op de sportlocatie, vermijd het aanraken van je gezicht en schud geen handen;
· kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis. Het is verboden om samen te scholen;
Regels op sportcomplex
· trainingen dienen altijd onder begeleiding van een volwassene plaats te hebben;
· de dienstdoende trainer is ‘coronaverantwoordelijke’ en ziet toe op een juiste naleving van de regels;
· trainer draagt voor de herkenbaarheid bij voorkeur een fel gekleurd veiligheidshesje;
· looproute naar het kunstgras -> links om pannaveld, links om het hoofdveld, langs de trainingsstrook met de klok mee;
· looproute van het kunstgras -> rechts van het hoofveld (gezien vanuit de kantine), langs de groenstrook;
· voetballers gaan bij aankomst direct naar het kunstgrasveld en wachten op de trainer;
· kunstgrasveld heeft een specifieke in- en uitgang;
· de trainer pakt als enige de trainingsmaterialen (hesjes/ballen) uit het ballenhok;
· de trainer laat het kunstgras na de training schoon en opgeruimd achter, indien nodig schakelt de laatste schakelt de veldverlichting uit en sluit het ballenhok af;
· de trainer zorgt voor passende oefen- en trainingsstof (voor inspiratie zie link hieronder) met in achtneming van de geldende afstandsregels voor de specifieke groep;
· toiletten mogen alleen in uitzonderlijke gevallen gebruikt worden;
· scheidsrechterkleedkamers zijn voorzien van desinfectiemiddelen, kleedlokaal tussen lokaal 7 en 8 is tevens voorzien van een EHBO-koffer en AED;
· ouders mogen het sportcomplex niet betreden en mogen dus niet langs de lijn staan;
Verkeer, parkeerplaats en fietsenstalling
· op de parkeerplaats geldt (zoals altijd) éénrichtingsverkeer;
· ouders kunnen kinderen afzetten en doorrijden, vertrekken (max. snelheid op P is 15km/h);
· fietsers houden rechts aan om de fiets in fietsenstalling weg te zetten, lopend links aanhouden om sportcomplex te betreden;
· bij vertrek fietsenstalling lopend betreden door rechts aan te houden, bij verlaten fietsenstalling weer links aanhouden;
· volg de aangegeven routes (zie ook bijlage);

Voorbeeldtrainingen en tips voor trainers via: https://rinus.knvb.nl/informatie/opstarten-verenigingsvoetbal

Als we met z’n allen in staat zijn deze maatregelen en protocollen op te volgen, te respecteren kan onze jeugd weer voetballend aan de slag en verantwoord sporten! Bovendien voorkomen we ingrijpen door de gemeente.

Veel plezier!

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *