Club van 50

In 1998 zijn we gestart met ca. 50 leden, die toen nog ƒ 100 per jaar bijdroegen. Inmiddels hebben we bijna 60 leden. Het zou natuurlijk mooi zijn om de 100 te halen en wij als commissie willen nog maar eens het hoofddoel van onze Club benadrukken, te weten;

Zoveel mogelijk geld sparen om waar nodig een substantiële bijdrage te kunnen leveren aan een grote besteding en niet het geld beschikbaar te stellen voor allerlei dingen die te maken hebben met de dagelijkse gang van zaken van de V.V. Tricht, welke uit de normale exploitatie moeten kunnen worden voldaan door de V.V. Tricht.

Deze hoofddoelstelling is vastgelegd in de vergadering van 18 september 2000.

In diezelfde vergadering is ook de bevoegdheid gegeven aan de commissie van de Club van 50 om incidenteel een kleinere bijdrage te verstrekken aan de V.V. Tricht, voor een activiteit die naar het oordeel van de commissie niet binnen de normale exploitatie van de VV Tricht valt.

In het verleden zijn meerdere bijdragen door de Club van 50 verstrekt. De grootste bijdrage tot nu toe is de bijdrage van € 14.143 voor een beregeningsinstallatie.

Met ingang van 2009 is het contributiejaar gelijkgesteld aan het kalenderjaar.
De contributie van enig jaar dient te zijn voldaan voor 31 december van dat jaar.

Nieuwe leden zijn natuurlijk van harte welkom en kunnen zich opgeven bij een van de onderstaande
commissieleden of middels e-mail naar clubvan50@vvtricht.nl. Ook voor vragen en- of suggesties kunt u zich bij onderstaande commissieleden melden.

Op onze huidige deelnemers doen wij een dringend beroep om zoveel mogelijk onze doelstellingen bij
iedereen uit te dragen en waar mogelijk nieuwe deelnemers te werven.

=========================================================================

Commissieleden Club van 50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leon vd Bergh  
Guido de Wildt 0345-574061
Roef van der Poel 0345-571558
Johan de Gier 06-26942801

Deelnemers:

1e Elftal V.V.Tricht
Peter van Alfen (Schuttermontage.nl)
Iet van Antwerpen
Jan van Arkel
Wout Bambacht
Ben van den Bosch V.o.f.
G Gerrit van de Bergh
L Leon van de Bergh
R. Remco Berghuis
Bouwbedrijf C.M. Verrips
Gijs Brinkman
Café Het Koetshuis
De Vor Brandes en Co
Ab Deen
Elias de Deugd
Mark de Deugd
Johan de Gier
John Hak
Gert-Jan van Helten
Niels den Hild
Frits van Hogendorp
Piet Hol
Lia van Hoorn
Fred Kamphorst
Wim van Kranenburg
Wilco van Maurik
Wim van Maurik
Sven van Maurik
Hans Moonen
Frans Mulder
Theo Nout (Trajectum)
Robert van Ooijen
Bart Pellegrom
Arie Pellegrom
Gijp vander Poel
Roef van der Poel
Rieni Roos
P. Schook
Dick Spaapen
Erwin Uiterwaal
Van Veldhuysen Groentechniek BV
Anton Veerkamp
Jan Vermeltfort (Fysiozorg BV)
Ton Vermeulen
Huub Vissers
Teunis Vissers
Gert-Jan Voorneveld
Saskia Voorneveld
Saskia Voorneveld-Burgers (Prowin)
Henk Wijgers
Gerrit van de Werken
Guido de Wildt
Cor van Zadelhof
Zadelhoff Vastgoed Tricht BV
Jan van Zijl
Mark van Zijl
Marcel van Steenis
Gert van Brenk