Algemene Ledenvergadering

Op 14 januari 2019 zal er een ledenvergadering worden gehouden in ons Clubgebouw aan de
Middelweg te Tricht
Het enig agendapunt zal zijn de benoeming van een nieuw bestuur.
Volgens onze statuten dient het bestuur tenminste te bestaan uit drie meerderjarige personen,
te weten een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die door een algemene ledenvergadering uit de leden in functie worden gekozen.
Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door ten minste drie leden.
Met inachtneming van de hierboven genoemde voorwaarden kan een ieder zich kandidaatstellen middels e-mail naar: bestuur@vvtricht.nl of persoonlijk aanmelden bij een van ons.
Inmiddels is de eerste kandidaatstelling een feit en wel voor de functie van secretaris.

Graag ontvangen wij de kandidaatstellingen een week voor aanvang van de vergadering, zodat wij de kandidaten kenbaar kunnen maken aan onze leden.
Wij hopen op voldoende kandidaten en een grote opkomst, zodat er echt wat te kiezen valt.

Zoals in de ledenvergadering van 10 december jl. is besloten, zullen wij tot deze aangekondigde
ledenvergadering onze vereniging in rechte blijven vertegenwoordigen.
Demissionair bestuur;
Bart Pellegrom
Herman Hol
Gijp van der Poel

Datum / Tijd: 
14 jan 2019 - 20:00