Algemene ledenvergadering

Maandag 10 december 2018 om 20.00 uur zal er een Algemene Ledenvergadering worden gehouden in de kantine van onze Voetbal Vereniging Tricht.

Tijdens deze vergadering zal er geen nieuw bestuur worden gekozen. Het aftredend bestuur zal alleen de verplichte agendapunten afwerken, zodat er een weg open staat voor een nieuw bestuur. Wij zien u graag op maandag 10 december.

Aftredend Secretaris,

H. Hol

 

Algemene Ledenvergadering Voetbalvereniging Tricht | 10 december 2018 – 20.00 uur

 

 1. Opening
 2. Mededelingen bestuur
 3. Ingekomen stukken
 4. Notulen jaarvergadering van 27 november 2017
  Ter inzage tijdens vergadering
 5. Jaarverslag secretaris
  Ter inzage tijdens vergadering
 6. Jaarverslag penningmeester
  Ter inzage tijdens vergadering
 7. Verslag kascommissie / benoeming nieuw lid kascommissie
  De kascommissie bestaat uit Ab Deen, Fred Kamphorst en Roef van der Poel.
 8. Goedkeuring begroting 2018-2019

 9. Rondvraag en sluiting

Datum / Tijd: 
10 dec 2018 - 20:00